//mail hisobla //mail

Bethdan keyingi hayot

Bethdan keyingi hayot

Qiz do'sti Betning kutilmagan o'limi Zakni xafa qiladi. U sirli ravishda qaytib kelganida, u sevgida ikkinchi imkoniyatga ega bo'ladi. Tez orada uning butun dunyosi ostin-ustun bo'ladi ...