//mail hisobla //mail

Ned Blessing: Mening hayotimning haqiqiy hikoyasi

Ned Blessing: Mening hayotimning haqiqiy hikoyasi

O'limini kutayotgan kovboy o'z hayoti haqida o'ylaydi.