//mail hisobla //mail

Qamchi

Qamchi

Shafqatsiz ustoz rahbarligida iqtidorli yosh barabanchi har qanday bahonada ham mukammallikka, hatto insoniyligiga intilishni boshlaydi.